Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Beko Ddt28410x

Instalacja i podręcznik użytkownika Beko Ddt28410x to elementy składające się na wsparcie techniczne oferowane przez producenta. Instrukcja instalacji zawiera szczegółowe informacje na temat procesu instalacji i konfiguracji urządzenia. Podręcznik użytkownika natomiast zawiera szczegółowe informacje na temat obsługi urządzenia, w tym wyjaśnienia poszczególnych funkcji, instrukcje dotyczące użytkowania i instrukcje dotyczące konserwacji urządzenia. Dokumenty te zapewniają użytkownikom szczegółowe informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Beko Ddt28410x

  • Zmywarki
  • 0 Comments
Zobacz galerię

BEKO DFS28123X instrukcja obsługi

Szukasz instrukcji BEKO DFS28123X? Podręcznik obsługi oraz podręcznik użytkownika BEKO DFS28123Xponiżej. Jeśli nie ma instrukcji obsługi, zamów go za pomocą poniższego formularza zamówienia.


.

Zamówić instrukcję BEKO DFS28123X


.

BEKO DFS28123X
Recenzje i specyfikacje

Zmywarka klasy energetycznej A++, pojemność 11 kompletów, poziom hałasu 46 dB

Więcej tutaj

Ocena użytkowników BEKO DFS28123X: 3, 5

Opinie  BEKO DFS28123X: 

Cena BEKO DFS28123X: 1359, 99zł

BEKO DFS28123X Twoja ocena

Masz doświadczenie z danym produktem? Prosimy o ocenę tego produktu i pomoc przy wyborze innym klientom.

Ohodnoťte tento příspěvek!

  • Zmywarki
  • 0 Comments
Zobacz galerię

BEKO DFS28123X instrukcja obsługi

Szukasz instrukcji BEKO DFS28123X? Podręcznik obsługi oraz podręcznik użytkownika BEKO DFS28123Xponiżej. Jeśli nie ma instrukcji obsługi, zamów go za pomocą poniższego formularza zamówienia.


.

Zamówić instrukcję BEKO DFS28123X


.

BEKO DFS28123X
Recenzje i specyfikacje

Zmywarka klasy energetycznej A++, pojemność 11 kompletów, poziom hałasu 46 dB, funkcje: Wskaźnik braku nabłyszczacza, Wyświetlacz, Opóźniony start

Więcej tutaj

Ocena użytkowników BEKO DFS28123X: 3, 5

Opinie  BEKO DFS28123X: 

Cena BEKO DFS28123X: 1399, 00zł

BEKO DFS28123X Twoja ocena

Masz doświadczenie z danym produktem? Prosimy o ocenę tego produktu i pomoc przy wyborze innym klientom.

Ohodnoťte tento příspěvek!

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO WML 15085 D. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO WML 15085 D będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO WML 15085 D


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO WML 15085 D

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Nasza firma nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia powstale w przypadku eksploatacji pralki bez instalacji uziemiajcej. Opakowanie trzyma z dala od dzieci lub zutylizowa je zgodnie z wytycznymi dotyczcymi utylizacji odpadów. Urzdzenie wolno stosowa tylko do prania i plukania tkanin posiadajcych wlaciwe oznaczenie. Pierwsze pranie wykona bez zaladowania tkanin oraz detergentu w programie "Cottons 90°C" [Bawelna 90°C]. [... ] Aby pomin cykl wirowania i wycign ubrania, naley wybra pozycj,, No spin" [Bez wirowania]. W przypadku pralek nie wyposaonych w pokrtlo wyboru prdkoci wirowania, pralka bdzie wirowa z maksymaln prdkoci obrotów w ustawieniu standardowym. Plukanie Program ten znajduje zastosowanie, gdy uytkownik chce oddzielnie odwirowa lub wykrochmali pranie. : Do wyboru **: Program Energy Label (EN 60456) Zuycie wody i energii oraz czas trwania programów moe róni si od podanych w powyszej tabeli zalenie od cinienia wody, jej twardoci oraz temperatury, temperatury otoczenia, typu rzeczy do prania, wybory funkcji pomocniczej i napicia w sieci elektrycznej. Przyciski wyboru funkcji pomocniczych Wybra dane funkcje pomocnicze przed rozpoczciem programu. c Przyciski funkcji dodatkowych mog si róni w zalenoci od modelu pralki. Wybór funkcji pomocniczych Jeeli wybrana zostanie funkcja pomocnicza, której nie mona wybra wraz z wczeniej wybran funkcj, funkcja wybrana jako pierwsza zostanie skasowana, a funkcja ostatnia pozostanie aktywna. Na przyklad: Jeeli uytkownik chce wybra pranie wstpne, a nastpnie pranie szybkie, pranie wstpne zostanie skasowane, a pranie szybkie pozostanie aktywne. Nie mona wybra funkcji pomocniczej, która nie jest zgodna z programem. (Patrz "Tabela doboru programów") Pranie wstpne Pranie wstpne warto stosowa tylko, gdy pranie jest bardzo zabrudzone. Zatrzymanie plukania Jeeli uytkownik nie chce wyladowa prania zaraz po zakoczeniu programu Bawelna, Syntetyczne, Welna i Tkaniny delikatne, moe zostawi ubrania w wodzie z ostatniego plukania naciskajc przycisk wstrzymania plukania, aby unikn pogniecenia ubra. Po zakoczeniu tego procesu, uytkownik moe zacz wirowa pranie naciskajc przycisk "Start/Pause/Cancel" lub zakoczy program naciskajc przycisk "Start/Pause/Cancel" i przytrzymujc go przez 3 sek. W przypadku pralek nie wyposaonych w pokrtlo wyboru prdkoci wirowania, mona zakoczy program bez cyklu wirowania naciskajc przycisk "Start/ Pause/Cancel" i wypompowujc wod. Jeli uytkownik chce wirowa ubrania, moe to zrobi wybierajc program,, Odpompowanie+wirowanie" Zmniejszanie prdkoci W celu wirowania ubra poniej maksymalnej prdkoci wirowania, naley uy przycisku Bez wirowania Uytkownik moe wybra ten program, jeli nie chce wirowa ubra po zakoczeniu programu Bawelna, Syntetyki, Welna i Tkaniny delikatne. Pranie w zimnej wodzie Uytkownik moe wybra ten program, jeli chce wypra ubrania w zimnej wodzie. C Jeeli pralka nie wiruje, program moe znajdowa si w trybie "Zatrzymanie plukania" lub wlczony zostal system automatycznej korekty wirowania z uwagi na nierównomierne rozmieszczenie prania w bbnie. Uytkownik moe wybra t funkcj po rozpoczciu prania rónych tkanin w tej samej partii ubra, aby zmieni temperatur na wysz lub nisz. na przyklad, naley nacisn i przytrzyma przycisk "Start/Pause/Cancel" przez 3 sek. W celu anulowania programu, aby wybra program,, Cottons 40" zamiast programu,, Cottons 60". Aby rozpocz program, naley obróci pokrtlo wyboru programu na pozycj,, Bawelna 40" i nacisn przycisk "Start/Pause/Cancel". Funkcje pomocnicze mona skasowa lub wybra zgodnie z aktualnym etapem programu. Blokada przed dostpem dzieci Pralk mona ochroni przed manipulowaniem przez dzieci za pomoc specjalnej blokady. ] Zvolte vhodný program z tabulky program a následující tabulky teploty praní podle typu, mnozství a stupn uspinní prádla. Super Tento program vypere delsí dobu pi 40°C a poskytne stejný výsledek jako program "Bavlna 60°C", címz setí energii. Chcete-li ochránit své odvy, prádlo nebude zdímat nad 800 ot/min u syntetických program a 600 ot/min u program na vlnu. U pracek bez tlacítka volby otácek zdímání mzete ukoncit program bez zdímání stiskem talcítka "Start/Pauza/ Storno" a odcerpáním vody. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO WML 15085 D

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO WML 15085 D.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Beko Ddt28410x

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Beko Ddt28410x

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Beko Ddt28410x